AWIT NG PAGSAMBA - PANGINOON KAY BUTI MOPANGINOON KAY BUTI MO
Panginoon sadyang kay buti ng Iyong puso
Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa kalbaryo
Kaya't aking inaalay ang papuri't pagsamba
Ang buhay ko'y tanging sa'yo
Panginoon kay buti mo
More Inspirational Sites
0 comments: